Recent Changes

Wednesday, December 17

 1. page space.menu edited ... Coachingpedia Arvostava johtaminen Seniorivoimaa
  ...
  Coachingpedia
  Arvostava johtaminen
  Seniorivoimaa
  (view changes)
  11:15 pm

Tuesday, November 5

 1. page home edited ... Action Reading - Action Learning Action Reading - Action Learning - Action Coaching ... tä…
  ...
  Action Reading - Action Learning
  Action Reading - Action Learning - Action Coaching
  ...
  tästä linkistä.
  Action reading prosessi on erinomainen jatko omatoimisesti tai ohjatusti tapahtuvalle kirjallisuuteen perehtymiselle tai tavanomaiseen tai virtuaaliseen lukupiiriin osallistumiselle.
  Action reading -menetelmää kehitetään open source -periaatteella niin, että kaikkien menetelmän kehittämisestä kiinnostuneiden toivotaan osallistuvan sen kehittämiseen ja toisaalta kuka tahansa voi käyttää menetelmää omassa työssään ja omassa organisaatiossaan Creative Commons käytännön mukaisesti (lisätietoja saat näkyviin klikkaamalla sivun alaosassa olevaa Creative commons -painiketta).
  (view changes)
  1:09 am
 2. page home edited ... Reading (AR) -kehittämismenetelmä Action Reading ... Action Learning yhdistelmä ARAL …

  ...
  Reading (AR) -kehittämismenetelmä
  Action Reading
  ...
  Action Learning yhdistelmä ARAL
  Action Reading
  ...
  Action Coaching yhdistelmä ARALAC
  Action Reading
  ...
  median työkaluja. Action reading -menetelmästä kerrotaan lisää menetelmäsivulla, jonne pääsee tästä linkistä.
  Action reading prosessi on erinomainen jatko omatoimisesti tai ohjatusti tapahtuvalle kirjallisuuteen perehtymiselle tai tavanomaiseen tai virtuaaliseen lukupiiriin osallistumiselle.
  Action reading -menetelmää kehitetään open source -periaatteella niin, että kaikkien menetelmän kehittämisestä kiinnostuneiden toivotaan osallistuvan sen kehittämiseen ja toisaalta kuka tahansa voi käyttää menetelmää omassa työssään ja omassa organisaatiossaan Creative Commons käytännön mukaisesti (lisätietoja saat näkyviin klikkaamalla sivun alaosassa olevaa Creative commons -painiketta).
  (view changes)
  1:08 am

Tuesday, October 15

 1. page home edited Action Reading (AR) -kehittämismenetelmä ... Action Learning yhdistelmänä muodostuu yhdistel…

  Action Reading (AR) -kehittämismenetelmä
  ...
  Action Learning yhdistelmänä muodostuuyhdistelmä ARAL -kehittämismenetelmä
  Action Reading
  ...
  Action Coaching yhdistelmänä muodostuuyhdistelmä ARALAC -kehittämismenetelmä
  Action Reading -menetelmässä ovat keskeisellä sijalla kehitettävään taitoon tai osaamiseen liittyvä kirjallisus, kokemuksista oppiminen, omaan työhön liittyvä action learning ja yhteisöllinen oppiminen. Yksilöiden oppimista ja kehittymistä tuetaan pienryhmätyöskentelyn sekä henkilökohtaisen coachingin ja sparrauksen avulla. Kokemustenvaihdon ja tiedon jakamisen aktivoinnissa hyödynnetään wikityöskentelyä ja muita sosiaalisen median työkaluja.
  Action reading prosessi on erinomainen jatko omatoimisesti tai ohjatusti tapahtuvalle kirjallisuuteen perehtymiselle tai tavanomaiseen tai virtuaaliseen lukupiiriin osallistumiselle.
  ...
  Vuoden 2009 aikana on toteutettiin kuusi Action Reading -menetelmän pilottiryhmää, joissa kehitetään osanottajien coachingtaitoja. Seuraavaksi on tarkoitus käynnistää myös muihin aiheisiin keskittyviä ryhmiä sekä action reading -ryhmien ohjaajille tai action reading coacheille tarkoitettu action reading -ohjelma.
  Action Reading -wiki on tarkoitettu Action reading –menetelmän kehittämisen ja kokemustenvaihdon apuvälineeksi. Action Reading -wiki on netissä avoimesti luettavana, mutta wikiin kirjoittaminen edellyttää liittymistä wikin jäseneksi. Jäsenyys on maksutonta ja kaikki Action reading –menetelmän kokeilemisesta ja kehittämisestä kiinnostuneet, jotka ovat valmiita myös aktiivisesti jakamaan kokemuksiaan ja osallistumaan Action reading –menetelmän kehittämiseen, ovat tervetulleita mukaan wikityöskentelyyn. Lisätietoja Action Reading -wikin toiminnasta ja wikiin liittymisestä on Wikityöskentely -sivulla.
  ...
  Kari Lahti, joka on ideoinut menetelmän ja käynnistänyt sen kehittämisen. Hänenjonka yhteystietonsa saat
  ...
  ensin sivun vasemmassa yläkulmassaoikeassa yläreunassa olevaa Manage wikikellon kuvalla merkittyä sivuhistoria -painiketta, sitten hänen käyttäjätunnustaan karilahti ja lopuksi
  ...
  profile -painiketta.
  Action Reading -menetelmä, Action Reading -kehittämisohjelma, Action Reading -ryhmä, Action Reading and Learning -kehittämisohjelma, Action reading - Action learning ARAL, Action reading - Action coaching ARAC

  Sisällysluettelo
  Ajankohtaista
  (view changes)
  10:24 pm

Friday, October 15

 1. page Weinstein, K., Action learning. LP edited ... - Luottamuksellisuus on erittäin tärkeää. Kaikki mitä ryhmässä sanotaan on luottamuksellista. …
  ...
  - Luottamuksellisuus on erittäin tärkeää. Kaikki mitä ryhmässä sanotaan on luottamuksellista. Vasta silloin, kun pystyy luottamaan ryhmään, ryhmän jäsenet voivat olla avoimia ja rehellisiä käsitellessään oppimisen kannalta tärkeitä asioita.
  Luku 4: The action: Projects and tasks
  ...
  tästä kokemuksesta
  -
  - projekti tai
  -- perusteet arvioida aikaisempaa osaamista ja jäsentää tietoa
  -- perusteet arvioida oppimista ja kehittymistä
  ...
  - osanottajat sitoutuivat parhaiten tilanteissa, joissa toteutus oli olennainen osa projektia ja projekti liittyi heidän omaan yksikköönsä
  Luku 5: The processes in the set
  ...
  toisten kanssa
  -
  - perusprosesseja ovat
  --
  ovat-- esittämistilan antaminen
  ...
  tai seuraavaa asiaa
  --
  asiaa-- kysymysten esittäminen
  ...
  vastauksia ei etsitä
  --
  etsitä-- aktiivinen kuuntelu
  --
  kuuntelu-- palautteen antaminen ja oivallusten jakaminen
  --
  jakaminen-- keskittyminen yhtä
  ...
  oppimiseen kuin toimintaankin
  --
  toimintaankin-- reflektointi – ja mahdollisesti vastaaminen
  --
  vastaaminen-- tilan antaminen hiljaisuudelle
  --
  hiljaisuudelle-- vältetään arvostelua,
  ...
  ne auta asiaa)
  --
  asiaa)-- ajatusten ja ideoiden jakaminen
  -
  - näitä prosesseja ja taitoja pyritään tekemääntoteuttamaan ryhmässä ja samalla tietoisesti kokeilemaan ja harjoittelemaan tietoisestiniihin liittyviä taitoja ja toimintatapoja ryhmäpalavereissa
  Luku 6: The set advisor
  Luku 8: The learning
  - opittuja asioita tarkastellaan kahdesta näkökulmasta – suunniteltu tai tavoitteena ollut oppiminen ja odottamaton (unanticipated) oppiminen
  - tarkastelu perustuu osanottajien haastatteluihin ja kertomuksiin siitä, mitä he ovat action learning –prosessien aikana oppineet

  Luku 9: Overcoming some resevations
  Luku 10: The future of action learning
  (view changes)
  2:11 am

Wednesday, October 6

 1. page home edited Action Reading (AR) -kehittämismenetelmä ... Action Learning (ARAL) yhdistelmänä muodostuu A…

  Action Reading (AR) -kehittämismenetelmä
  ...
  Action Learning (ARAL)yhdistelmänä muodostuu ARAL -kehittämismenetelmä
  Action
  ...
  Action Coaching (ARALAC)yhdistelmänä muodostuu ARALAC -kehittämismenetelmä
  Action Reading -menetelmässä ovat keskeisellä sijalla kehitettävään taitoon tai osaamiseen liittyvä kirjallisus, kokemuksista oppiminen, omaan työhön liittyvä action learning ja yhteisöllinen oppiminen. Yksilöiden oppimista ja kehittymistä tuetaan pienryhmätyöskentelyn sekä henkilökohtaisen coachingin ja sparrauksen avulla. Kokemustenvaihdon ja tiedon jakamisen aktivoinnissa hyödynnetään wikityöskentelyä ja muita sosiaalisen median työkaluja.
  Action reading prosessi on erinomainen jatko omatoimisesti tai ohjatusti tapahtuvalle kirjallisuuteen perehtymiselle tai tavanomaiseen tai virtuaaliseen lukupiiriin osallistumiselle.
  (view changes)
  11:52 pm

Saturday, September 25

 1. page McGill et.al. The action learning handbook LP edited ... Lukupäiväkirja ei ole kirjaesittely tai referaatti vaan se on ensisijaisesti tarkoitettu lukij…
  ...
  Lukupäiväkirja ei ole kirjaesittely tai referaatti vaan se on ensisijaisesti tarkoitettu lukijan oman oppimisen tueksi ja keskustelujen lähtökohdaksi. Kirjasta poimitut näkemysten lisäksi olen paikoin kirjannut omia pohdintojani.
  Lukijoiden toivon esittävän kysymyksiä ja kommentteja. Yhteystietoni löytyvät klikkaamalla ensin sivun yläosassa olevaa History -painiketta, sitten kirjoittajan käyttäjätunnusta ja lopuksi View member profile -painiketta.
  Sisälysluetelo
  PART
  Kirjan sisälysluetelo PART I STARTING ACTION LEARNING
  1.
  1. Introducing action
  ...
  second meetings
  PART
  PART II UNDERSTANDING ACTION LEARNING
  5.
  5. Dialogue and
  ...
  a reflective process
  7.
  process7. he social
  ...
  of action learning
  PART
  learningPART III FACILITTING ACTION LEARNING 8.LEARNING8. Group dynamics
  ...
  of action learning
  PART
  learningPART IV EVALUATING ACTION LEARNING
  13.
  LEARNING13. The process
  Lukupäiväkirja
  Luku1: Introducing action learning
  (view changes)
  3:12 am
 2. page McGill et.al. The action learning handbook LP edited McGill, I. and Bockbank, A., The action learning handbook, 2004 Lukupäiväkirja ei ole kirjaesitte…
  McGill, I. and Bockbank, A., The action learning handbook, 2004
  Lukupäiväkirja ei ole kirjaesittely tai referaatti vaan se on ensisijaisesti tarkoitettu lukijan oman oppimisen tueksi ja keskustelujen lähtökohdaksi. Kirjasta poimitut näkemysten lisäksi olen paikoin kirjannut omia pohdintojani.
  Lukijoiden toivon esittävän kysymyksiä ja kommentteja. Yhteystietoni löytyvät klikkaamalla ensin sivun yläosassa olevaa History -painiketta, sitten kirjoittajan käyttäjätunnusta ja lopuksi View member profile -painiketta.

  Sisälysluetelo
  PART I STARTING ACTION LEARNING
  ...
  action learning
  2.
  2. Types of action learning
  3.
  3. Introductory workshops
  4.
  4. Starting a
  PART II UNDERSTANDING ACTION LEARNING
  ...
  collaborative learning
  6.
  6. Action learning
  7. he social context of action learning
  ...
  ACTION LEARNING
  8.
  8. Group dynamics in action learning
  9.
  learning9. Being a presenter
  10.
  presenter10. Being a set member
  11.
  member11. Being a facilitator
  12.
  facilitator12. Development and
  PART IV EVALUATING ACTION LEARNING
  ...
  The process review
  14.
  review14. Evaluating action learning
  15.
  learning15. Endings
  Lukupäiväkirja
  Luku1: Introducing action learning
  (view changes)
  3:10 am
 3. page Weinstein, K., Action learning. LP edited Luettava kirja: Weinstein, K., Action learning. A practical guide, 1999 Kirjasta poimitut näkemyk…
  Luettava kirja: Weinstein, K., Action learning. A practical guide, 1999
  Kirjasta poimitut näkemykset on lukupäiväkirjassa merkitty ranskalaisilla viivoilla. Niiden alla on omia pohdintoja, jotka olen merkinnyt R: -kirjaimella (Reflections). LukupäiväkirjaLukupäiväkirja ei ole
  ...
  keskustelujen lähtökohdaksi. Kirjasta poimitut näkemysten lisäksi olen paikoin kirannut omia pohdintojani, jotka olen merkinnyt R: -kirjaimella (Reflections).
  Lukijoiden toivon esittävän kysymyksiä ja kommentteja. Yhteystietoni löytyvät klikkaamalla ensin sivun yläosassa olevaa History -painiketta, sitten kirjoittajan käyttäjätunnusta ja lopuksi View member profile -painiketta.
  Kirjan sisällysluettelo
  Part 1
  1. What is action learning?
  2. The theory and philosophy of action learning
  Part 2 Action learning in practice
  3. The set
  4. The action: projects and taskas
  5. The processes in the set
  6. The set adviser
  7. Time
  8. The learning
  9. Overcoming some reservations
  10. The future of action learning
  11. How to design an action learning programme
  Refereces an future reading
  Muistiinpanoja (poimintoja, yksittäisiä ideoita, ajatuksia, näkemyksiä)

  Introduction
  - Action learning –prosessista osanottajat saavat mukaansa uusia ajattelu-, suhtautumis- ja toimintatapoja, joita he voivat käyttää ja hyödyntää missä tahansa muissakin tehtävissä tai tilanteissa.
  (view changes)
  3:07 am
 4. page Weinstein, K., Action learning. LP edited Luettava kirja: Weinstein, K., Action learning. A practical guide, 1999 Kirjasta poimitut näke…

  Luettava kirja: Weinstein, K., Action learning. A practical guide, 1999
  Kirjasta poimitut näkemykset on lukupäiväkirjassa merkitty ranskalaisilla viivoilla. Niiden alla on omia pohdintoja, jotka olen merkinnyt R: -kirjaimella (Reflections). Lukupäiväkirja ei ole kirjaesittely tai referaatti vaan se on ensisijaisesti tarkoitettu lukijan oman oppimisen tueksi ja keskustelujen lähtökohdaksi.
  ...
  - Luottamuksellisuus on erittäin tärkeää. Kaikki mitä ryhmässä sanotaan on luottamuksellista. Vasta silloin, kun pystyy luottamaan ryhmään, ryhmän jäsenet voivat olla avoimia ja rehellisiä käsitellessään oppimisen kannalta tärkeitä asioita.
  Luku 4: The action: Projects and tasks
  - action learning perustuu näkemykseen, että opimme parhaiten, kun toimimme ja toteutamme jotain ja sitten reflektoimme ja opimme tästä kokemuksesta
  - projekti tai tehtävä antaa oppimiselle suunnan ja kohteen, joka on todellinen, tärkeä ja jolla on merkitystä tekijälle
  -- perusteet arvioida aikaisempaa osaamista ja jäsentää tietoa
  -- perusteet arvioida oppimista ja kehittymistä
  - projektit voivat olla yksilökohtaisia tai ryhmän yhteisiä, yksilöprojektit tavanomaisia, ryhmäprojekteissa yksilöille täsmennettyjä miniprojekteja niin, että jokainen voi sekä toimia että oppia kokemuksista
  -- ryhmän yhteinen projekti silloin, kun tehtävän suorittaminen vaatii useiden henkilöiden panosta tai tavoitteena on ryhmän toimivuuden kehittäminen
  - projektit voivat liittyä osanottajalle tuttuun tai vieraaseen tehtäväkenttään/toimintoon/organisaatioon
  -projektien/tehtävien tarkastelun nelikenttä – tehtävä tuttu/vieras – tilanne/tapahtumapaikka tuttu/vieras
  - projekti tai tehtävä voi olla joku organisaatioon/yksikköön liittyvä asia/tarve/haaste, jota osanottaja on tekemässä tai joka annetaan hänelle
  - projekti voi olla myös henkilökohtaiseen kehittämiseen liittyvä aihe/tarve kuten ominaisuus, osaaminen, kompetenssi, taito, jota osanottaja haluaa kehittää
  - projekti/tehtävä liittyy työhön, on tärkeää ja osanottaja on sen toteuttamisesta vastuussa ja pystyy tekemään asialle jotain
  - projektin pitäisi sopia action learning –prosessin aikaraameihin – pidemmät projektit kestävät koko action learning prosessi ajan, pienemmät projektit toteutetaan parin palaverin aikana (suunnittelu, toteutus, raportointi/reflektointi) ja näitä voi siten olla useampia sarjassa
  - projekti/tehtävä ei voi olla tapaustutkimus (case), tutkimusprojekti tai konsultointityö koska näistä puuttuu toimnta/toimeenpano/tekeminen (action) – ellei olla oppimassa tapaustutkimuksen tekemistä, tutkimuksen tekemistä tai konsultointia
  - projektia/tehtävää tarkastellaan seuraavien kysymysten valossa
  -- Mitä yritän saada aikaan?
  -- Mikä estää tai haittaa toteuttamista?
  -- Mitä voin tehdä asian hyväksi?
  -- Mistä tiedän, milloin olen saavuttanut sen mitä halusin saada aikaan (Mikä on erilaista? Mitä silloin tapahtuu?)
  - projekteja, tehtäviä, haasteita, mahdollisuuksia ja etenkin ongelmia, joita osanottajat ottavat hoitaakseen tai ratkaistakseen on hyvä lähteä työstämään määrittelemällä, mitä halutaan saada aikaan ja mitä tuloksia halutaan – näkökulma on tällöin tulevaisuudessa, ratkaisuissa, tuloksissa ja hyödyissä
  - projektin tai tehtävän valitsevat ideaalitapauksessa osanottaja, hänen esimiehensä, projektin asiakas ja henkilöstöasiantuntija yhdessä – muistettava, että projektin pitää antaa mahdollisuudet kehittää ja oppia osanottajan tarpeiden mukaisia asioita
  - jokainen projekti tarvitsee asiakkaan, jolle projekti on tärkeä ja joka varmistaa, että osanottaja saa tarvittavat tiedot ja resurssit käyttöönsä
  - Toimeenpano on oleellinen osa action learning –prosessia – ellei osanottaja toteuta suunnittelemiaan toimenpiteitä käytännössä ja raportoi niiden toteutukseen, vaikutuksiin ja tuloksiin liittyvistä asioista, ei ole mitään todisteita siitä, että hän pystyy tekemään jotain eri tavalla tai paremmin – ei näyttöjä oppimisesta ja kehittymisestä
  - mikäli toimeenpano/toteutus ei ole osa action learning –prosessia on kuitenkin mahdollista oppia monia hyödyllisiä asioita kuten ihmisten kanssa toimiminen, tiedon käsittely, neuvotteleminen jne.
  - projektien toteutuksessa tarvitaan vuorovaikutus-, yhteistyö- ja johtamistaitoja ja nämä ovat action learning projekteissa yksi oppimisen kohde – projektin sisällöstä riippumatta nämä ovat aina mukana, yhteisiä asioita kaikille, suunnitellaan, kokeillaan, saadaan palautetta, kokeillaan myös al-ryhmässä
  - projekti antoi systemaattisen tavan toimia, joka siirtyi myös normaaliin työhön
  -- toimintasuunnitelman tekeminen, tiedon ja ideoiden hankkimiseksi tarvittavan verkoston luominen, toimivaltuuksien varmistaminen, lopullisten tavoitteiden selkiyttäminen, vaiheittaisen arviointimenettelyn työstäminen projektille
  -- projektien säännöllinen tarkastelu jokaisessa palaverissa
  -- oppimisprosessin kaikkien vaiheiden käyttö – erityisesti ajattelu ja reflektointiajan varaaminen
  - kirjoittajan havaintojen mukaan henkilöt, joilla oli oma projekti tai selkeä miniprojekti osana ryhmän yhteistä projektia, oppivat ja hyötyivät eniten
  - osanottajat sitoutuivat parhaiten tilanteissa, joissa toteutus oli olennainen osa projektia ja projekti liittyi heidän omaan yksikköönsä

  Luku 5: The processes in the set
  - prosessitaidot ovat tavanomaisia vuorovaikutus- ja kommunikointitaitoja, joita kaikki tarvitsevat työskennellessään toisten kanssa
  - perusprosesseja ovat
  -- esittämistilan antaminen jokaiselle niin, että jokainen saa työstää projektiaan yksilöllisesti, palauttaa asioita mieleensä ja raportoida niistä ja työstää seuraavaa vaihetta tai seuraavaa asiaa
  -- kysymysten esittäminen niin, että ne auttavat ja haastavat – vastauksia ei etsitä
  -- aktiivinen kuuntelu
  -- palautteen antaminen ja oivallusten jakaminen
  -- keskittyminen yhtä paljon oppimiseen kuin toimintaankin
  -- reflektointi – ja mahdollisesti vastaaminen
  -- tilan antaminen hiljaisuudelle
  -- vältetään arvostelua, neuvojen antamista ja ratkaisujen esittämistä eikä kerrota omista tilanteista tai kokemuksista (elleivät ne auta asiaa)
  -- ajatusten ja ideoiden jakaminen
  - näitä prosesseja ja taitoja pyritään tekemään ja samalla kokeilemaan ja harjoittelemaan tietoisesti ryhmäpalavereissa

  Luku 6: The set advisor
  Luku 8: The learning
  (view changes)
  3:00 am

More