Verkko-oppiminen - oppiminen verkossa


Tälle sivulle kootaan tietoa verkko-oppimisesta ja pohditaan, miten verkko-oppimisen periaatteita ja toimintatapoja voidaan hyödyntää Action rading -menetelmän kehittämisessä ja Action reading -prosessien toteutuksessa.Verkko-oppimista käsittelevää kirjallisuutta, artikkeleita ja nettilähteitä

Häkkinen, P., Yhteisöllisen oppimisen teoriasta perusteita verkko-oppimisen käytäntöön, 2004, Luettu 12.9.osoitteesta http://tievie.oulu.fi/verkkopedagogiikka/luku_7/yhteisollinen_oppiminen.htm
Järvelä, S., Verkkovuorovaikutuksen mekanismit ja ymmärtävä opiminen, 2004, Luettu 12.9.2009 osoitteesta http://tievie.oulu.fi/verkkopedagogiikka/luku_7/verkkovuorovaikutus.htm