Problem based learning PBL - Ongelmaperustainen oppiminen


Tälle sivulle kootaan tietoa problem based learningistä (PBL) ja pohditaan, miten problem based learningin periaatteita ja toimintatapoja voidaan hyödyntää Action rading -menetelmän kehittämisessä ja Action reading -prosessien toteutuksessa.


Kirjallisuutta ja tietolähteitä