Mitä tweetit ovat?


Action reading -wikissä tweetit ovat lyhyitä 100...300 merkin kirjoituksia, joiden avulla on tarkoitus käynnistää action reading -menetelmää ja sen kehittämistä koskevaa keskustelua, kokemustenvaihtoa, osaamisen kehittämistä ja yhteisöllisesti tapahtuvaa tiedon tuottamista. Tweetit voivat olla mm. ideoita, väitteitä, kokemuksia, kysymyksiä, näkemyksiä, suosituksia tai kommentteja.

Tweettien avulla voidaan käynnistää nano- ja mikroartikkeleiden tekeminen vastaamalla tweetissä esitettyyn kysymykseen, jatkamalla tweetissä esitetyn idean kehittelyä tai yhdistämällä useampia tweettejä yhdeksi kokonaisuudeksi.

Tweet -termi on lähtöisin Twitter -palvelusta, jossa se tarkoittaa lyhyttä, enintään 140 merkkiä käsittävää viestiä. Termiä on käsitellyt myös kielipoliisi omassa blogissaan, jonne pääset tästä linkistä.

Action reading menetelmää ja sen kehittämistä käsittelevät tweetit kirjoitetaan alla olevan luetteloon klikkaamalla Edit this page -painiketta, kirjoittamalla tweetti haluttuun kohtaan ja klikkaamalla lopuksi Save -painiketta. Kirjoittaminen edellyttää liittymistä wikiin.


Action reading -menetelmään ja sen kehittämiseen liittyviä tweettejä


- Action reading -toimintamalli tehostaa lukemista siten, että se ohjaa hyödyntämään kirjallisuuden avulla opittuja asioita käytäntöön.

-