Tälle sivulle kootaa ja työstetään tietoa oppiva organissatio -näkökulman hyödyntämisestä Action reading -ohjelmien toteutuksessa.


Oppivaa organisaatiota käsittelevää kirjallisuutta

- Senge, P., The fifth discipline
-

Muita tietolähteitä oppivasta organisaatiosta

- Oppiva organisaatio -blogissa on raportoiti vuosina 1992...1993 tehtyjen oppivaa organisaatiota käsittelevien kartoitusten tuloksia. Kartoitukset on tehnyt Kari Lahti. Blogissa ensimmäinen kirjoitus on viimeisenä, joten lukeminen kannattaa aloittaa blogin lopusta. Oppiva organisaatio -blogiin pääset tästä linkistä.


Kirjallisuuden herättämiä ideoita, ajatuksia, näkemyksiä ja kysymyksiä

-