Tietoaoa Action reading -wikin ja Action reading -kehittäjien verkoston tapahtumistaKesäkuu 2010


Twitteristä tutut tweettit eli lyhyet 100...300 merkin kirjoitukset on otettu käyttöön myös Action rading -wikissä. Lue lisää Tweettejä AR:n käytöstä ja kehittämisestä -sivulta ja tule mukaan visertelemään.

Nanoartikkelit avuksi ideointiin, keskustelujen käynnistämiseen ja asioiden kehittämiseen. Lisätietoa Nanoartikkelit -sivuilla.

Oman oppimisen tueksi, tiedon jakamiseen ja keskustelujen käynnistämiseen tarkoitetuille lukupäiväkirjoille on perustettu oma wikisivu Action reading -wikiin. Lukupäiväkijojen sivulle pääset tästä linkistä.

Huhtikuu 2010


Virtuaalinen lukupiiri -toimintamallin kehittely ja pilotointi käynnistyy. Lisätietoja virtuaaalisen lukupiirin wikisivuilla, jonne pääset tästä linkistä. Virtuaalinen lukupiiri on helppo tapa aktivoida ja tehostaa kirjallisuuden hyödyntämistä oman osaamisen kehittämisessä ja toisten oppimisen tukemisessa. Suppeimmillaan virtuaalisessa lukupiirissä on kaksi jäsentä - kertoja ja kuuntelija. Virtuaalisen lukupiirin avulla tapahtuvaa kirjallisuuteen perehtymintä on haluttaessa helppo jatkaa action reading -prosessina.

Helmikuu 2010


Action Reading -menetelmän kehittämistä organisoiva Kari Lahti on kevään 2010 aikana mukana kahdessa action learning -menetelmään perehtyvässä lukupiirissä. Toinen lukupiireistä on tarkoitettu Suomen Coaching-yhdistyksen jäsenille ja toinen Suomen fasilitaattorit -yhdistyksen jäsenille. Lukupiirien toimintaan voi tutustua niiden wikisivuilla. SCY:n jäsenille tarkoitetun lukupiirin wikisivut ovat Coachingpedia -wikissä, jonka sivupalkissa on linkki Lukupiirit ja lukuseura. Fasilitaattoreiden lukupiirin wikisisvut ovat Fasilitaattorit -wikissä.

Kevään 2010 aikana on tarkoitus käynnistää myös Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY:n jäsenille tarkoitettu maksuton lukupiiri, jossa perehdytään action learning -kehittämismenetelmään. Lukupiiristä kiinnostuneiden HENRY:n jäsenten toivotaan ilmoittautuvan sähköpostilla Kari Lahdelle. Osanottajamäärä on rajoitettu. Lukupiiri käynnistyy, kun osanottajia on ilmoittautunut vähintään kuusi. Lukupiirissä jokainen osanottaja lukee yhden action learning -menetelmää käsittelevän kirjan ja pitää loppupalaverissa alustuksen kirjan avulla action learningista oppimistaan asioista. Lukemisen aikana lukupiirin osanottajat muodostavat sparrausringin, jossa seurataan lukemisen edistymistä ja käydään säännöllisin välein kahdenkeskisiä sparrauskeskusteluja. Lisätietoja antaa Kari Lahti, jonka sähköpostiosoite on etunimipistesukunimiätpsyconpistefi.

Lokakuu 2009


Henkilöstön kehittäjiä kutsutaan kokeilemaan ja kehittämään Action reading -menetelmää maksuttomassa Action reading - action learning pilottiohjelmassa. Ohjelmassa perehdytään mm. action learning -menetelmään ja sovelletaan opittuja asioita omassa organisaatiossa järjestettävän Action reading -ohjelman toteuttamisessa.

Esimiehille tarkoitettujen Action reading -ohjelmien pilotteihin haetaan osanottajia. Lisätietoja Avoimet action reading -ohjelmat sivulla.


Syyskuu 2009


Sosiaalinen media oppimisen tukena (Sometu) on verkosto toimijoille joilla on kiinnostusta sosiaalisen median tuomien uusien toimintamallien ja työkalujen käytöstä edistämässä oppimista sekä yksilö- että yhteisötasolla. Action reading –kehittäjien verkostoa tarkastellaan Sometussa yhtenä virtuaalisen community of paractice -yhteisön käynnistämisen ja toiminnan kehittämisen case-esimerkkinä. Lähde mukaan ideoimaan Action reading -verkoston toiminnan kehittämistä osoitteessa http://sometu.ning.com/group/virtuaalisencopnkynnistminenjatoiminnankehittminen

Henkilöstöjohdon Ryhmä HENRY järjestää jäsenilleen Action Reading -menetelmää käsittelevän ideapalaverin 29.9.2009 klo 14. - n.17.00. LIsätietoja ja ilmoittautumisohjeet HENRYn syyskuun jäsenlehdessä. Ideapalaverin osanottajamäärä on rajoitettu. Jäsenlehdessä julkaistava kutsu on nähtävissä myös wikisivulla, jonne pääset tästä linkistä.

Elokuu 2009


Action reading -menetelmän kehittämisen ideointi on käynnistynyt. Tähän mennessä esitettyihin ideoihin voi tutustua idointisivulla, johon pääset tästä linkistä.

Lukemisen taito -sivulle kootaan tietoa erilaisista lukemista tehostavista ja edistävistä käytännöistä.