Ideoita Action reading -ohjelmien aiheista ja niihin sopivasta kirjallisuudesta


Ehdota aihetta ja siihen sopivaa kirjallisuutta. Myös pelkät aihe-ehdotukset ja ehdotukset luettelossa jo oleviin aiheesiin sopivista kirjoista ovat tervetulleita. Mielenkiintoisia olisivat myös ehdotukset kirjoista, jotka eivät varsinaisesti liity mihinkään yksittäiseen aiheeseen, mutta ovat ehdottajan mielstä muuten hyödyllisiä oppimisen lähteitä.

Ehdotukset voi lähettää sähköpostilla Action Reading -wikin organisoijalle, jonka yhteystiedot saat näkyviin klikkaamalla ensin vasemmassa yläkulmassa olevaa Manage wiki -painiketta, sitten organisoijan käyttäjätunnusta ja lopuksi View profile painiketta.

Aihe-ehdotukset ovat luettelossa aakkosjärjestyksessä.


Luettelo aiheideoista360 asteen palautteet ja niiden käyttö

Action learning

Appreciative inquiry

Coaching
Esimiesten ja kollegojen coachingtaitojen kehittämiseen tarkoitetussa Action reading -ohjelmassa käytettävä kirjallisuus on kerrottu pilottivaiheen kuvauksen yhteydessä omalla sivullaan tässä wikissä. Coachingpediassa on laajempi, lähes 180 kirjaa käsittävä luettelo coachingia käsittelevästä kirjalliuudesta.

Delegointi

Dialogi

Fasilitointi

Henkilöstön kehittäminen

Ihmisten johtaminen

Innovaatiot ja luovuus

Johtaminen

Johtoryhmätyöskentely ja johtoryhmän kehittämien

Kehityskeskustelut

Konfliktien käsittely

Mentorointi

Muuutosten johtaminen

Oppiva organisaatio

Organisaatikulttuuri ja sen kehittäminen

Osaamisen johtaminen

Palautteen antaminen

Palkitseminen

Projektien johtaminen

Ryhmien johtaminen ja kehittäminen

Suorituksen johtaminen

Systeemiajattelu - Systems thinking

Tunneäly

Työlainsäädäntö

Virtuaalitiimien johtaminen

Vuorvaikutustaidot

Yhteistyön kehittäminen organisaatiossa ja ryhmissä