ACTION READING –KEHITTÄMISMENETELMÄ ESITTÄYTYY

Action Reading –kehittämismenetelmää tarkastellaan 29.9.2009 kllo 14 – n. 17.00 Henkilöstöjohdon ryhmä HENRYn jäsenille tarkoitetussa ideapalaverissa, jossa
- Esitellään Action Reading –kehittämismenetelmän idea
- Arvioidaan Action Reading –menetelmän käyttökelpoisuutta ja soveltamismahdollisuuksia
- Kootaan ideoita Action Reading –menetelmän kehittämisen pohjaksi
- Suunnitellaan Action Reading -menetelmän kehittämisestä ja kokeilemisesta kiinnostuneille henkilöstön kehittäjille tarkoitettua Action reading -ohjelmaa
- Pohditaan Action Reading –jaoston perustamista

Ilmoittautumiset HENRY:n toimistoon. Osanottajamäärä on rajoitettu 15 henkilöön. Palaveri järjestetään Psycon Oy:n tiloissa, Jaakonkatu 3 A, Helsinki (Tennispalatsin vieressä).

Action Reading on uusi, käytännön toimintaa, yhteisöllisyyttä ja kirjallisuuden hyödyntämistä aktivoiva monipuolinen kehittämismenetelmä, jossa yhdistetään innovatiivisella tavalla monien tuttujen menetelmien parhaita puolia sosiaalisen median tuomiin uusiin mahdollisuuksiin.

Action Reading -prosessien toteutuksessa hyödynnettäviä vanhoja tuttuja menetelmiä ovat mm. lukeminen, lukupiirit, action learning, coaching, action research, kokemuksista oppiminen, itseohjautuva oppiminen, yhteisöllinen oppiminen, dialogi ja fasilitointi. Uutena työmuotona mukana on mm. wikityöskentely.

Action reading ei ole valmiiksi hiottu yksittäinen menetelmä, vaan linuxin tapaan open source –periaatteella yhteisöllisesti kehitettävä ja jatkuvasti kehittyvä menetelmien, toimintatapojen ja sovellusten joukko, joka on vapaasti kaikkien käytettävissä.

Action reading –menetelmän kehittämisen tueksi on käynnistetty Action Reading –wiki, joka löytyy nettiosoitteesta www.actionreading.wikispaces.com. Action Reading –wiki on avoimesti luettavissa. Kaikki Action reading –menetelmän kokeilemisesta ja kehittämisestä kiinnostuneet, jotka ovat valmiita jakamaan kokemuksiaan ja osallistumaan Action reading –menetelmän kehittämiseen, ovat tervetulleita mukaan wikityöskentelyyn.

Ideapalaverin osanottajien toivotaan etukäteen perehtyvän Action Reading –wikissä ainakin Action Reading –menetelmää ja menetelmän kehittämistä käsitteleviin sivuihin.

Lisätietoja Action Reading -menetelmästä ja Action Reading -wikistä antaa Kari Lahti, jonka sähköpostiosoite on etunimi.sukunimi@psycon.fi