Action Reading (AR)


Action Reading - Action Learning
Action Reading - Action Learning - Action Coaching

Action Reading -menetelmässä ovat keskeisellä sijalla kehitettävään taitoon tai osaamiseen liittyvä kirjallisus, kokemuksista oppiminen, omaan työhön liittyvä action learning ja yhteisöllinen oppiminen. Yksilöiden oppimista ja kehittymistä tuetaan pienryhmätyöskentelyn sekä henkilökohtaisen coachingin ja sparrauksen avulla. Kokemustenvaihdon ja tiedon jakamisen aktivoinnissa hyödynnetään wikityöskentelyä ja muita sosiaalisen median työkaluja. Action reading -menetelmästä kerrotaan lisää menetelmäsivulla, jonne pääsee tästä linkistä.

Action reading prosessi on erinomainen jatko omatoimisesti tai ohjatusti tapahtuvalle kirjallisuuteen perehtymiselle tai tavanomaiseen tai virtuaaliseen lukupiiriin osallistumiselle.

Action reading -menetelmää kehitetään open source -periaatteella niin, että kaikkien menetelmän kehittämisestä kiinnostuneiden toivotaan osallistuvan sen kehittämiseen ja toisaalta kuka tahansa voi käyttää menetelmää omassa työssään ja omassa organisaatiossaan Creative Commons käytännön mukaisesti (lisätietoja saat näkyviin klikkaamalla sivun alaosassa olevaa Creative commons -painiketta).

Vuoden 2009 aikana on toteutettiin kuusi Action Reading -menetelmän pilottiryhmää, joissa kehitetään osanottajien coachingtaitoja. Seuraavaksi on tarkoitus käynnistää myös muihin aiheisiin keskittyviä ryhmiä sekä action reading -ryhmien ohjaajille tai action reading coacheille tarkoitettu action reading -ohjelma.

Action Reading -wiki on tarkoitettu Action reading –menetelmän kehittämisen ja kokemustenvaihdon apuvälineeksi. Action Reading -wiki on netissä avoimesti luettavana, mutta wikiin kirjoittaminen edellyttää liittymistä wikin jäseneksi. Jäsenyys on maksutonta ja kaikki Action reading –menetelmän kokeilemisesta ja kehittämisestä kiinnostuneet, jotka ovat valmiita myös aktiivisesti jakamaan kokemuksiaan ja osallistumaan Action reading –menetelmän kehittämiseen, ovat tervetulleita mukaan wikityöskentelyyn. Lisätietoja Action Reading -wikin toiminnasta ja wikiin liittymisestä on Wikityöskentely -sivulla.

Lisätietoja Action reading -menetelmästä ja wikistä antaa Kari Lahti, jonka yhteystietonsa saat esiin klikkaamalla ensin sivun oikeassa yläreunassa olevaa kellon kuvalla merkittyä sivuhistoria -painiketta, sitten hänen käyttäjätunnustaan karilahti ja lopuksi View profile -painiketta.


Sisällysluettelo


Ajankohtaista

Action reading kehittäjien verkosto - Community of practice

Action reading -menetelmä

Action Reading -menetelmän kehittämisen ideointia

Nanoartikkeleita Action Reading -menetelmän käytöstä ja kehittämisestä

Mikroartikkeleita Action Reading -menetelmän käytöstä ja kehittämisestä

Virtuaalinen lukupiiri

Lukupäiväkirjoja

Coachingtaitojen kehittäminen Action reading -menetelmällä - Esimerkki Action reading -ohjelmasta

Henkilökohtaiset Action Reading -ohjelmat

Action reading - ohjelma henkilöstön kehittäjille

Avoimet Action Reading -ohjelmat

Aihe- ja kirjallisuusehdotuksia


Action Reading -menetelmässä hyödynnetään monia tuttuja menetelmiä ja toimintamalleja. Näitä tarkastellaan omilla wikisivuillaan, joihin pääset alla olevista linkeistä.

- action learning -menetelmä
- action research -menetelmä
- appreciative inquiry
- coaching - henkilökohtainen ja ryhmäcoaching
- communities of practice
- dialogi
- fasilitointi
- itseohjautuva oppiminen - self directed learning
- kirjoittaminen oppimismenetelmänä
- kokemuksista oppiminen - experiential learning
- lukeminen
- lukupiiri
- oppiva organisaatio
- problem based learning PBL
- tutkiva oppiminen
- verkko-oppiminen
- wikit ja muu sosiaalinen media
- yhteisöllinen oppiminen