Mikroartikkeleita Action Reading -menetelmän käytöstä ja kehittämisestä


Action Reading –menetelmään ja sen taustalla oleviin muihin kehittämismenetelmiin liittyvää osaamista voidaan kehittää ja jakaa mikroartikkeleiden avulla.

Mikroartikkelit kirjoitetaan omille sivuilleen. Tälle sivulle tehdään luettelo aloitetuista ja työn alla olevien mikroartikkeleiden aiheista ja linkit varsinaisille artikkelisivuille. Mikroartikeleiden ideaa esitellään ja kehitellään Mikroartikkelit ja ketterä kirjoittaminen -sivulla.

Mikroartikkelin aiheen voi valita ja muotoilla vapaasti. Mikroartikkeleiden mahdollisista aiheista voi käynnistää keskustelun tähän sivuun liittyvässä Discussion –osiossa (klikkaa Discussion painiketta).

Toisten kirjoittamia mikroartikeleita voi muokata ja täydentää. Kommentteja, kritiikkiä, ideoita ja ehdotuksia artikkelin kehittämiseen voi esittää jokaisen mikroartikkelisivun omassa Discussion osiossa.

Samasta aiheesta voidaan kirjoittaa useampiakin toisiaan täydentäviä tai jopa kilpaileviakin mikroartikkeleita.


Mikroartikkelin kirjoittamisen käynnistäminen

- valitse haluamasi aihe ja työstä siitä kuvaava nimi mikroartikkelille
- klikkaa Edit this page -painiketta ja kirjoita artikkelin nimi alla olevaan luetteloon
- tee mikroartikkelille oma wikisivu ja artikkelin nimestä linkki siihen - maalaa ensin artikkelin nimi, klikkaa Linkitä -painiketta (yhdistetyn ketjun kuva) ja klikkaa avautuvassa ikkunassa Add link -painiketta. Tarvittaessa voit pytää neuvoja ja apua wikin organisoijalta.
- klikkaa save painiketta
- siirry tekemällesi artikkelisivulle klikkaamalla sen nimessä olevaa linkkiä ja aloita kirjoittaminen klikkaamalla Edit this page -painiketta.

Luettelo tekeillä olevista mikroartikkeleista