Lukupäiväkirjoja Action Reading -menetelmän kehittämiseen liittyvästä kirjallisuudesta


Sekä lukupiireihin osallistuvat että itsenäiseti kirjallisuuteen perehtyvät voivat perustaa kirjalle lukupäiväkirjan, johon poimivat lukemisen aikana kirjasta mielenkiintoisia asioita, näkökulmia, ideoita ja toimintamalleja. Muut voivat seurata päiväkirjaa reaaliaikaisesti ja auttaa ja sparrata lukijaa esittämällä hänelle kysymyksiä tai kommentteja.

Samaa kirjaa lukevat voivat pitää yhteistä lukupäiväkirjaa ja käydä keskustelua päiväkirjasivun Discussion -osion avutuksella. Vaihtoehtoisesti jokainen saman kirjan lukija tekee oman lukupäiväkirjansa erillisille wikisivuille.

Lukupäiväkirjan voi perustaa kirjoittamalla luettavan kirjan nimen käynnissä olevien lukupäiväkirjojen luetteloon ja tekemällä siihen linkin varsinaiselle lukupäiväirjasivulle.


Käynnissä olevia lukupäiväkirjoja

Weinstein, K., Action learning. A practical guide, 1999, lukijana Kari Lahti

MacGill, I. & Beaty, L., Action learning. Aguide for professional, management and educational development, 1995 (Second edition)

McGill, I. ja Brocbank, A., The action learning handbook, 2004 käynnistyy lähiaikoina

O'Neil, J. ja Marsick, V.J., Understanding action learning, 2007 käynnistyy lähiaikoina

Rimanoczy, I. & Turner , E., Action reflection learning, 2008