Henkilökohtaiset Action Reading -ohjelmat


Action reading -menetelmää voi kuka tahansa käyttää myös henkilökohtaisen kehittämisohjelman toteutusmuotona. Tällainen ohjelma voi lähteä liikkeelle tavanomaisena kirjallisuuden lukemisena. Action Reading -ohjelmaksi se alkaa muuttua, kun lukemisvaiheeseen otetaan mukaan tietoinen ja tavoitteellinen luetun reflektointi, oman toiminnan avionti, kehittämistarpeiden tunnistaminen ja kehittämisen ideointi. Parhaimmillaa tämän vaiheen tuloksena tehdään henkilökohtainen kehittämissuunnitelma, jota lähdetään omatoimisesti toteuttamaan kokemuksista oppimisen prosessia ja toimintatapoja hyödyntäen.

Action Reading -ohjelmissa, joissa on mukana useampia henkilöitä (action reading -ryhmä), jokainen osanottaja toteuttaa ryhmän tukemana tällaisen henkilökohtaisen ohjleman. Henkilökohtaisesta ohjelmasta tällainen ryhmän jäsenten keskinäinen sparraus, tuki ja kokemustenvaihto puuttuu.

Henkilökohtaisen ohjelman voi toteuttaa täysin omatoimisesti. Siitä voi toteutuksen aikana keskustella sopivalla tavalla kollegan tai kollegojen kanssa. Tällaiset vapaamuotoiset keskustelut ja niiden avulla saatu henkilökohtainen sparraus tai coaching voivat merkittävästi edistää omaa oppimista. Ohjelman toteutuksen tueksi voi myös hankkia organisaation sisäisen tai ulkopuolisen henkilökohtaisen coachin.

Wikin tai blogin avulla oman oppimisprosessinsa ja kokemuksensa voi avata myös muille. Kirjoittaminen edistää reflektointia ja omaa oppimista. Parhaimmillaan lukijat esittävät kirjoitajalle kysymyksiä ja ideoita. Oman kokemuksen avaaminen antaa myös lukijoille mahdollisuuden oppia kirjoittajan kokemuksista. Henkilökohtainen wiki tai blogi voi olla vain kirjoittajan valitsemien henkilöiden luettavana. On myös mahdollista toteuttaa se täysin avoimena.