Communities of practice, CoP


Tälle sivulle kootaa ja työstetään tietoa communities of practice -toimintatavan hyödyntämisestä Action reading -ohjelmien toteutuksessa.


Communities of practice -toimintatapaa käsittelevää kirjallisuutta

- Gannon-Leary, P. and Fontainha, E., Communities of Practice and virtual learning communities: benefits, barriers and success factors, http://www.elearningeuropa.info/files/media/media13563.pdf, Haettu 30.8.2009
- Hughes, J., Jewson, N. and Unwin, L., Communities of practice. A critical perspective, 2007
- Kosonen, M., Knowledge sharing in virtual commuinities, Väitöskirja, Lappenrannan teknillinen yliopisto 2008, haettu osoitteesta https://oa.doria.fi/bitstream/handle/10024/42882/isbn9789522146809.pdf
- le May, A., Communities of practice in health and social care, 2009
- Wenger, E., McDermott, R. and Snyder, W.M., Cultivating communities of practice. A guide to managing knowledge, 2002


Kirjallisuuden herättämiä ideoita, ajatuksia, näkemyksiä ja kysymyksiä

-