Avoimet Action Reading -ohjelmat


Henkilöstön kehittäjille tarkoitetut avoimet Action reading -pilottiohjelmat

  • Action reading - action learning -ohjelma, jossa perehdytään kirjallisuuden avulla action learning menetelmään ja toteutetaan action reading -ohjelma omassa organisaatiossa. Lisätietoja ohjelmasta on sen omalla wikisivulla, johon pääset tästä linkistä.

  • Henkilöstön kehittämisen menetelmät, jossa perehdytään henkilöstön kehittämisessä käytettäviin menetelmiin ja toteutetaan niihin liittyvä kehittämishanke omassa organisaatiossa.

Pilottiohjelmien palaverit järjesteään pääkaupunkiseudulla. Ohjelmien toteutus käynnistetään, kun kiinnostuneita on ilmoittautunut riittävästi.

Pilottiohjelmiin ilmoittautuminen tapahtuu kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa ilmoittaudutaan vain kiinnostuneeksi. Tämä ei vielä sido tai velvoita mihinkään. Kun kiinnostuneita on riittävästi, lähetetään heille tieto ohjelman aloituspalaverin ajankohdasta ja varsinainen ilmoittautuminen tehdään vasta tässä vaiheessa. Lisätietoja antaa Kari Lahti, jolle ilmoittautumiset lähetetään sähköpostilla etunimipistesukunimiätpsyconpistefi


Johtamistaitojen kehittämiseen tarkoiteut avoimet Action reading -pilottiohjelmat

Pilottiohjelmien aiheita ovat alustavasti
- Esimiesten coachingtaidot
- Ryhmän johtaminen ja kehittäminen
- Palautteen antaminen
- Dialogi
- Ihmisten johtaminen - uusia tuulia ja vanhoja viisauksia

Jokaisesta aiheesta järjestetään yksi pilottiohjelma, johon otetaan 4...6 esimiestehtävissä toimivaa osanottajaa. Osanottajilta edellytetään valmiutta englanninkielisen kirjallisuuden lukemiseen.

Ohjelmien rakenne ja toteutustapa ovat samanlaisia, kuin meneillään olevissa coachingtaitojen pilottiohjelmissa, jota pääsee katsomaan tästä linkistä. Tarkempi ohjelma ja aikatulu sovitaan jokaisen ohjelman aloituspalaverissa.

Pilottiohjelmiin ilmoittautuminen tapahtuu kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa ilmoittaudutaan vain kiinnostuneeksi. Tämä ei vielä sido tai velvoita mihinkään. Kun kiinnostuneita on riittävästi, lähetetään heille tieto ohjelman aloituspalaverin ajankohdasta ja varsinainen ilmoittautuminen tehdään vasta tässä vaiheessa.

Pilottiohjelmien palaverit järjesteään pääkaupunkiseudulla. Pilottiohjelmat ovat maksuttomia. Tarvittavan kirjallisuuden osanottajat hankkivat itse.

Lisätietoja antaa pilottiohjelmien coachina toimiva seniorikonsultti Kari Lahti. Lisätietopyynnöt ja ilmoittauminen kiinnostuneeksi sähköpostilla etunimi.sukunimi ät psycon.fi. Ilmoittautumiseen maininta siitä, mitä aihetta käsittelevästä ohjelmasta on kiinnostunut.