Action reading -menetelmän käyttäjien ja kehittäjien verkosto


Action reading -menetelmän käyttäjien ja kehittäjien verkosto on maksuton yhteistyö- ja kokemustenvaihtoverkosto (community of practice), joka on tarkoitettu Action reading -ryhmien ohjaajille ja Action reading coacheille. Lisätietoja antaa Kari Lahti, jonka sähköostiosoite on etunimi.sukunimi ät psycon.fi.

Verkostoon voi osallistua kiinnostuksen mukaaan

- Action reading menetelmän aktiiviset kehittäjät, jotka ideoivat ja kokeilevat erilaisia toteutusmuotoja, työstävät toimintaohjeita, sparraavat kokeilijoita ja edistävät kokemusten jakamista
- Action reading menetelmän kokeilijat ja käyttäjät, jotka ovat valmiit kokeilemaan menetelmää ja kertomaan kokemuksistaan
- Action Reading menetelmästä kiinnostuneet, jotka haluavat perehtyä asiaan ennen menetelmän kokeilemista.


Verkostossa tapahtuu

Action Reading -menetelmää pilotoidaan ja kehitetään henkilöstön kehittäjille tarkoitetun Action reading -action learning -ohjelman avulla. Lisätietoja ohjelmasta on sen omalla sivulla sekä Avoimet AR -ohjelmat -sivulla. Ohjelma käynnistyy, kun kiinnostuneita on ilmoittautunut riittävästi 4...8 osanottajan pilottiryhmää varten.

Mitä verkostossa tehdään?

Verkoston avulla voisimme tehokkaasti perehtyä Action reading -menetelmän perustana oleviin muihin menetelmiin ja hakea niistä ideoita ja hyviä käytäntöjä action readingin kehittämiseen. Esimerkiksi yksittäiset henkilöt, työparit tai muutaman henkilön pienryhmät voisivat perehtyä eri menetelmiin ja menetelmiä käsittelevään kirjallisuuteen ja tuoda niistä hyvät ideat ja käytännöt kaikien tietoon sekä wikin että yhteisten palaverien avulla. Ryhmien aiheita voisivat alkuvaiheessa olle olla esimerkiksi action learning, action research, coaching, fasilitointi.

Yhtenä työmuotona voisivat olla Action reading -prosesseja ohjaavien henkilöiden kokemustenvaihtoryhmät.

Toimintatapoja ja työmuotoja voidaan ideoida ja ehdottaa tähän sivuun liittyvässä Discussion-osiossa, johon pääset klikkaamalla sivun yläosassa olevaa Discussion-painiketta. Keskustelua ehdotetuista asioista voidaan käydä vastaamalla niihin.