Action reading - action learning -kehittämisohjelma


Keväällä 2010 käynnistyy Action reading -menetelmän hyödyntämiseen ja jatkokehittämiseen tarkoitettu Action reading - action learning -ohjelma, jossa osanottajat soveltavat Action reading -menetelmää omaan työhönsä liittyvissä kehittämishankkeissa. Samalla perehdytään erityisesti action learning -menetelmään.

Ohjelma on tarkoitettu henkilöstön kehittäjille, jotka haluavat toimia Action Reading -ryhmien ohjaajina omissa organisaatioissaan.

Pilottiohjelma on maksuton, mutta osanottajat vastaavat sekä tarvittavan kirjallisuuden hankkimisesta että palaveritilojen järjestelyistä. Pilottiohjelmaan liitttyvät tapaamiset ja palaverit toteutetaan pääkaupuniseudulla.

Osanottajamäärä on rajoitettu. Osanottajat valitaan heidän kehittämishankkeitaan koskevien projektisuunnitelmien perusteella.Projektisuunnitelma toimitetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Projektisuunnitelma on lyhyt kuvaus kehittämishankkeesta, jonka osanottaja aikoo toteuttaa Action reading -menetelmää käyttäen omassa organisaatiossaan. Suppeimmillaan suunnitelmassa esitetään hankkeen aihe, tavoitteet ja kenelle tarkoitettu.

Lisätietoja ohjelmasta antaa Kari Lahti. Lisätietopyynnöt ja ilmoittautumiset sähköpostilla etunumi.sukunimi ät psycon.fi.


Alustava ohjelmarunko (6...12 kuukautta)

- Action learning -menetelmää ja muita hyödynntettäviä menetelmiä käsittelevään kirjallisuuteen perehtyminen (kirjallisuusluettelo on Action learning -menetelmän omalla wikisivulla)
- Kirjallisuuden avulla opittujen asioiden esittely ja jakaminen yhteisessä palaverissa ja wikityöskentelyn avulla
- Osanottajien omien Action Reading -ohjelmien esittely ja kehittäminen yhteisessä palaverissa
- Kokemustenvaihto ja osanottajien coachaus ohjelminen toteutuksen aikana
- Yhteenveto- ja kehityspalaveri, jossa tarkastellaan osanottajien toteutettamia ohjelmia ja työstetään Action Reading -menetelmää saatujen kokemusten pohjalta